Cílem projektu je přispět k rozvoji obcí a regionů, zejména ke zlepšení kvality prostředí pro život (vytvoření potenciálu pro rozvoj podnikání, volnočasové, komunitní i individuální vyžití), zvýšení ekonomické efektivity hospodaření obcí (v rámci využívání nemovitostí a investic do jejich obnovy) a zlepšení vzhledu, technického stavu a zvýšení hodnoty nemovitostí v majetku obce.
V rámci projektu bude vytvořena multidisciplinární metodika pro analýzu zejména budoucích nákladů a výnosů jako ekonomického parametru provozování konkrétní nemovitosti na jedné straně, včetně vyhodnocení jejího technického stavu a funkčního potenciálu, a hodnocení sociálních potřeb obce či regionu na straně druhé. Výsledkem hodnocení bude jedno nebo více vhodných řešení, resp. koncepcí budoucího využívání stavby.

TÝM


NABÍDKA SPOLUPRÁCE

V rámci řešení projektu Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí nabízíme zájemcům BEZPLATNÉ zpracování a předání výsledků z:
  • zajištění a vyhodnocení ankety mezi občany v oblasti jejich spokojenosti a námětů pro využití obecních nemovitostí
  • zhodnocení technického stavu a využitelnosti vybraných obecních nemovitostí

VÝZKUM

Součástí projektu jsou dva krátké dotazníky, které zaberou max. 5 minut času a jsou zaměřeny na nakládání obcí a měst se svým nemovitým majetkem.

První dotazník je určen pro zástupce vedení měst/obcí. Druhý dotazník je určen občanům měst/obcí v oblasti názorů na využívání obecních nemovitostí a možných námětů na jeho zlepšení. Dotazník je anonymní.

DOKUMENTY


PUBLIKACE:

Postery, přednášky
KONTAKT
fotografie